Nanoprogres

Dne 28. 5. 2016 byla ve spolupráci s Fakultou strojní a Fakultou textilní z Technické univerzity v Liberci pořádána exkurze absolventů FS a FT do Liberecké provozovny klastru v prostorách Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Součástí exkurze byla mimo jiné i prezentace světově unikátních laboratorní zařízení na výrobu funkcionalizovaných nanovláken, na jejichž návrhu a konstrukci se univerzita podílela. Exkurze zapadá do aktivit, které klastr pořádá pro podporu vzdělanosti o nanotechnologickém průmyslu a šíření podvědomí o uplatnění výzkumných výsledků v praxi.

absoloventi z1976 004res 02