Nanoprogres

Dne 8.6.2016 proběhlo zasedání členské schůze klastru v Pardubicích. Zástupci jednotlivých členů byli mimo jiné informováni o aktivitách a výsledcích klastru v oblastech strategického zaměření, hlavních společných akcích a událostech, které klastr připravoval, nebo kterých se účastnil a možnostech spolupráce pro následující období. Členská schůze také jednohlasně schválila nové členy, kterými jsou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, FILKOM, s.r.o. a Regionální televize CZ s.r.o., které vítáme do naší klastrové rodiny.

 

160608 Členská schůze IN