Nanoprogres

Dne 22.7.2016 uspořádal klastr Nanoprogres ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, Technickou univerzitou v Liberci a Výzkumným ústavem textilních strojů v pořadí již druhou exkurzy pro mexické studenty z Technické Univerzity Monterrey do prostor Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Centra rozvoje strojírenského výzkumu. Kromě exkurze těchto center návštěvníci pronikli do tajů střídavého zvlákňování a mohli vidět světově unikátní technologická zařízení zahrnující například zařízení pro přípravu kompozitních lineárních nanovlákenných struktur navržené a pořízené v rámci projektů kolektivního výzkumu v klastru.