Nanoprogres

Dne 6. 9. 2016 klastr Nanoprogress vystavoval unikátní technologická zařízení na přípravu funkcionalizovaných nanovlákených struktur společně se svými členy, společností Student Science, s.r.o. a Technickou univerzitou v Liberci. Výstava byla součástí historicky již druhého dne klastrů, který probíhal v objektu laserového centra HILASE v Dolních Břežanech. Akce byla pořádána Národní klastrovou asociací (NCA) a Středočeským inovačním centrem (SIC). V dopoledním bloku za klastr vystoupil manažer Luboš Komárek, který představil účastníkům cílové aktivity klastru a jeho výsledky a seznámil je s Evropskou klastrovou politikou a důležitostí Evropských strategických klastrových partnerství. Akce se konala pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro podnikání a inovace, Technologické agentury ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 

160906 Den klastrů ve Středočeském kraji