Nanoprogres

Projekt "ROZVOJ MEZIKLASTROVÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH" je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je navázání přeshraniční meziklastrové spolupráce s komplementárními klastry a dalšími subjekty pro rozvoj VaV spolupráce a obchodních aktivit a získání zlaté známky klastrové excelence.

NPIII internacionalizace plakát A3 ss