Nanoprogres

Projekt "ROZVOJ KLASTROVÝCH AKTIVIT A PROCESŮ" je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílení struktury klastrové organizace a jejích řídících procesů k tomu, aby byla zařazena mezi světově
nejlepší klastry a bylo vyhověno specifickým potřebám a strategickým prioritám klastrového managementu a členské
základny.

NPIII rozvoj plakát A3 ss