Nanoprogres

Projekt „VÝZKUM A VÝVOJ APLIKAČNÍHO VYUŽITÍ FUNKCIONALIZOVANÝCH NANOVLÁKENNÝCH STRUKTUR VČETNĚ STRUKTUR KOAXIÁLNÍHO TYPU A INTELIGENTNÍHO NANOVLÁKNA“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšířit znalostní základnu převážně v oblasti analýzy, přípravy a funkcionalizace nanovlákenných struktur, regenerace kožních a kostních defektů, biosenzoriky a časově regulovatelného uvolňování bioaktivních látek.

web VaV