Nanoprogres

Klastrová excelence

Za účelem vytvoření více Evropských klastrů světové úrovně a posílení jejich klastrové excelence, nastartovala Evropská komise v roce 2009 v rámci programu Konkurenceschopnosti a inovace (COSME) Evropskou iniciativu klastrové excelence (ECEI). U zrodu této iniciativy bylo třináct partnerů z devíti Evropských zemí – Evropský sekretariát klastrové analýzy (ESCA), přičemž hlavním účelem bylo vytvořit systém hodnocení a certifikace, který by monitoroval a podporoval zlepšení managementu klastrů, jež by měla za následek zvýšení konkurenceschopnost jejich členů. V rámci této iniciativy lze získat tři ocenění, bronzovou, stříbrnou a zlatou medaili.

Iniciativa klastrové excelence klastru Nanoprogres

Součástí vize klastru Nanoprogres je stát se příkladem klastrové excelence, důvěry, stabilní vzájemné spolupráce členů a transparentní manažérské politiky zaměřené na proces stálého zlepšování, proto naše úsilí směřuje k dosažení nejvyššího ocenění Iniciativy klastrové excelence – zlaté medaile.

Klastr získal v roce 2013 bronzovou medaili a v roce 2014 zahájil přípravu na zlatou medaili. V lednu 2015 došlo k obnovení bronzové medaile a v průběhu roku 2017 budeme usilovat o zlatou. V následujících letech budeme pokračovat ve zlepšování řídících procesů, služeb a klastrového managementu a v iniciativě klastrové excelence.

Iniciativa klastrové excelence klastru Nanoprogres

Součástí této sekce jsou specifické nástroje pro zkvalitnění řízení klastru a hodnocení interakce mezi klastrovým managementem a jednotlivými členy. K těmto nástrojům je omezen přístup zástupcům členské základny a vedení klastru.