Nanoprogres

Lidé

peoplePředstavenstvo

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA – předseda představenstva
Mgr. Martin Šlais, PhD. – člen představenstva
Ing. Vojtěch Černík – člen představenstva


Kontrolní komise

Mgr. Miloslav Drbálek – předseda kontrolní komise
Ing. Milan Skácel – člen kontrolní komise
Ing. Martin Šrámek – člen kontrolní komise


Řídící výbor

Ing. Bořivoj Frýbert – předseda řídícího výboru
Ilona Horníková – asistentka klastru
Ing. Kateřina Lajblová – manažerka pro finanční řízení klastru
Ing. Vojtěch Černík – účetní, administrátor
Ing. Luboš Komárek, MSc. - klastrový manažer
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. – manažer projektu č.1 a č.5
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. – manažer projektu č.2 a č.6
MVDr. Andrij Litvinec, Ph.D. – manažer projektu č.3
Mgr. Bc. Pavel Kučera – manažer projektu č.4


Odborné rady projektů

Projekt č.1
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. – vedoucí odborné rady a odborný garant
Projekt č.2
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. – vedoucí odborné rady a odborný garant
Projekt č.3
MVDr. Andrij Litvinec, Ph.D. – vedoucí odborné rady a odborný garant
Projekt č.4
Mgr. Bc. Pavel Kučera – vedoucí odborné rady a odborný garant
Projekt č.5
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. – vedoucí odborné rady a odborný garant
Projekt č.6
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. – vedoucí odborné rady a odborný garant