Nanoprogres

Vize a mise

scopeVize

Naší vizí je být příkladem klastrové excelence, důvěry, stabilní vzájemné spolupráce našich členů a transparentní manažérské politiky zaměřené na proces stálého zlepšování. Dále chceme vyvinout a implementovat inovativní technologické postupy funkcionalizace nanovláken v jejich tkané i netkané podobě s vysokou přidanou hodnotou pro budoucí průmyslově zpracované produkty aplikované u zákazníka a s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Mise

  1. Zařazení nepřetržitého vzdělávacího procesu manažerského týmu klastru a dosažení nejvyššího ocenění klastrové excelence.
  2. Zvýšení konkurenceschopnosti klastru a jeho členů rozšířením nabízených služeb a navázáním partnerství a mezinárodní spolupráce s dalšími klastry a obchodními sítěmi.
  3. Zařazení klastru do vybraných mezinárodních sítí s ohledem na jejich prestiž, funkčnost a význam pro členy klastru a jeho manažerský tým.
  4. Navázání spolupráce s více výzkumnými institucemi a univerzitami na mezinárodních projektech se společným cílem.
  5. Zlepšení styku s veřejností a budování image klastru na národní a mezinárodní úrovni.