Nanoprogres

Produkty

productsProduktové skupiny, vázané na aplikovaný výzkum klastru:

 • Nanovlákenné struktury
 • Výrobky na bázi nanovláken pro aplikace ve zdravotnictví
 • Výrobky na bázi nanovláken a nanočástic pro průmyslové a jiné aplikace
 • Ostatní

Nanovlákenné struktury

 • nanovlákenné struktury z různých typů polymerních materiálů pro experimentální účely
 • nanovlákenné struktury z polymerních materiálů typu jádro/plášť (koaxiální) fukcionalizované různými typy postupně uvolňovaných aditiv dle požadovaného cílového účinku
 • nanovlákenné struktury typu jádro/plášť (koaxiální) funkcionalizované aditivy podporujícími kultivaci buněčných struktur a tkání „in vitro“ a příprava umělých tkání

Výrobky na bázi nanovláken pro aplikace ve zdravotnictví

 • kožní kryty s funkcionalizovanými koaxiálními nanostrukturami
 • funkcionalizované nanosíťky pro chirurgické aplikace
 • 3 D nanovlákenné kryty

Výrobky na bázi nanovláken a nanočástic pro aplikace v průmyslu, kosmetice a potravinářství

 • koaxiální vlákna aditovaná substancemi na bázi léčivých látek, desinfekčních přísad, růstových faktorů, vitaminů, ochranné substance atd.

Ostatní

 • balicí materiál a sterilizační procedury pro uchování, přepravu a skladování funkcionalizovaných nanovlákenných struktur